Lithuania LTU  

rss

  • rss
Korporatyvinis, Pranešimai spaudai, Žinios - Kiti Kiti
„Amway“ inicijuotas tyrimas – mokslinėje literatūroje apie verslumą

2017.09.22 - 

Verslo srities inicijuojami moksliniai tyrimai vis dažniau atsiduria mokslinėje literatūroje, o toks mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimas puikiai demonstruoja visuomenės pažangą. Kasmet atliekamu pasaulinio verslumo tyrimu AGER, kurį inicijuoja „Amway“ viena pirmaujančių tiesioginės prekybos įmonių pasaulyje siekiama suprasti ir įvertinti pasaulio verslumo rodiklius. Šiais metais tyrimo metu gauti duomenys buvo pristatyti ir aprašyti tarpdalykinėje monografijoje.

„Naujos tradicinės regionų tapatybės konstravimas: integralumas, sumanumas, konkurencingumas“, – tai knyga, išsamiai analizuojanti, kaip globalizacijos sąlygomis, naujųjų medijų aplinkoje, tradiciniai regiono tapatybės elementai – kalba, etnokultūra, istorija, gyvenimo būdas ar regioniniai verslai – tampa naujosios sumanios tapatybės pagrindu, integralaus regiono kūrimo priemone.

Monografiją apie naujojo regionalizmo modelius ir jų inovatyvaus potencialo didinimą globalizacijos sąlygomis parengė Kazimiero Simonavičiaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai. Prie knygos prisidėjo būrys žmonių. Knygos koncepciją parengė ir tyrimui vadovavo prof. dr. Arūnas Augustinaitis ir prof. dr. Jolanta Zabarskaitė. Bendraautoriai: prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Violeta Meiliūnaitė, doc. dr. Remigijus Venckus, doc. dr. Liutauras Labanauskas, Kastytis Rudokas ir doc. dr. Austė Kiškienė. Visi šie mokslininkai siūlo integralią kūrybos ekonomikos strategiją, paremtą mokslinio, kūrybinio ir technologinio žinojimo plėtra, socialinės ekonomikos ir socialinių inovacijų vaidmens didinimu, taip pat socialinės ir ekonominės tapatybės formavimu kartu išsaugant ir stiprinant unikalų kultūrinį ir kūrybinį įvietinimą, naudojant išmanumo principus ir kylančias lingvistines technologijas globalaus konkurencingumo kontekstuose.

AGER – tai itin išsamus, didelės apimties, reguliariai vykdomas tyrimas, kuris yra itin svarbus, nes padeda praplėsti tiek mokslininkų, tiek visuomenės žinias apie verslumo sritį, leidžia analizuoti ir interpretuoti turimą informaciją įvairesniais aspektais. Būtent šio tyrimo duomenys ir buvo panaudoti pastarojoje knygoje.

„Labai džiaugiuosi, kad Lietuva yra įtraukiama į tokį tyrimą, nes tokios apimties tyrimų Lietuvoje vykdoma labai nedaug. Manau, kad AGER tikrai reikšmingai prisideda prie verslumo tyrimų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvos buvimas tokiame tyrime leidžia atlikti lyginamąją analizę – lyginti mūsų ir kitų valstybių rezultatus, stebėti pokyčius laike, o tai yra labai svarbu siekiant objektyvios rezultatų interpretacijos“, – teigia monografijos bendraautorė dr. Austė Kiškienė.

Dr. A. Kiškienės parašyta monografijos dalis „Verslumo dimensijos Lietuvoje: norai ir galimybės“ atsako į vieną itin svarbų klausimą: „Ką verslumas atskleidžia apie Lietuvą?“ Šioje dalyje plačiai kalbama apie tai, ką naujo galime sužinoti apie Lietuvą analizuodami ir interpretuodami verslumo tyrimų rezultatus. Mokslininkė pasakoja, kad jai itin svarbu, ką apie lietuvius sako visuomenės palankumas verslumui, kaip lietuviai interpretuoja verslumą, ką mano apie verslą ir Lietuvos valstybę. Knygoje siekiama atsakyti į klausimą, ar AGER tyrimo metu atskleistas visuomenės požiūris į verslumą gali būti pakankamas pagrindas Lietuvos socialinei ir ekonominei raidai.

„Manau, kad nagrinėjant šias temas yra svarbu identifikuoti įvairias takoskyras, egzistuojančias Lietuvos visuomenėje. Lietuva yra gana homogeniška šalis, išskyrus kelias ryškiausias takoskyras. Pvz., tradiciniai skirtumai tarp miestų ir kaimiškųjų, nutolusių nuo centro, vietovių matosi nagrinėjant beveik visus verslumo aspektus. Miestų gyventojai yra pozityvesni verslumo atžvilgiu. Takoskyrų ir skirtumų identifikavimas leidžia pastebėti tas sritis, kurioms reikia daugiausiai dėmesio ir paramos, leidžia suprasti, kas stabdo lietuvius bei kur slypi jų potencialas“, – įžvalgomis dalijasi dr. A. Kiškienė.  

Mokslininkė pastebi, kad dar vienas įdomus tokių tyrimų kaip AGER elementas yra galimybė palyginti Lietuvą su kitomis šalimis. Tokie tyrimai dar geriau padeda suprasti mūsų unikalumą, kultūrinį ir socialinį kontekstą ir kaip jis transformuojasi į vienokius ar kitokius rezultatus.

„Amway“ tiki, kad verslininkai atneša pridėtinę vertę žmonėms, ir organizuodami tokius mokslinius tyrimus stengiasi, kad ši vertė būtų pastebėta tiek verslo, tiek mokslo sričių atstovų.

Monografijoje buvo panaudoti 2014, 2015 ir 2016 metų AGER tyrimo duomenys. Pastarąjį (ir kol kas naujausią) pasaulinį AGER verslumo tyrimą atliko „Amway“ kartu su Prof. Dr. Isabell M. Welpe, vadybos mokyklos prie TUM (Miunchenas, Vokietija) Strategijos ir organizavimo katedros pirmininke. Tyrimas vykdytas nuo balandžio iki birželio mėnesio. Jo metu apklausta beveik 51 000 respondentų iš 45 pasaulio šalių, tarp kurių trečius metus patenka ir Lietuva.

 

Parašykite komentarą

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia